Dataskydd

A Spiller Fuit Ltd. lagrar besökarens personuppgifter endast om denne angett dem. Spiller Fruit Ltd. har rätt att använda de frivilligt överlämnade uppgifterna med beaktande av föreskrifterna i rättsreglerna om dataskydd. Spiller Fruit Ltd. har inte för avsikt att på något sätt samla personlig information om personer under fjorton år. Med tanke på att uppgifter som anges av barn – eller andra personer – kan missbrukas på nätet av obehöriga personer, ber vi alla föräldrar att informera sina barn om hur de ska använda sina uppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt på internet. Om en besökare har lämnat sina uppgifter – i första hand e-postadress – , kan Spiller Fruit Ltd. eller ett av företaget anlitade bolag kontakta honom/henne. Ägaren till uppgifterna kan på det sätt och i de fall som beskrivs i dataskyddslagstiftningen begära att marknadsföringsavdelningen på Spiller Fruit Ltd. raderar eller ändrar dennes personuppgifter, eller lämnar information om de behandlade uppgifterna.